Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Kungälv 2

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harestad 801 16,9% 34,3% 26,7% 22,1% 9,2% 51,3% 48,7% 3,5%  
Hålta 863 16,8% 35,8% 29,9% 17,5% 8,1% 51,1% 48,9% 1,7%  
Kareby 1979 16,9% 46,8% 20,2% 16,1% 7,0% 50,6% 49,4% 1,6%  
Lycke 1248 14,5% 35,6% 28,0% 21,9% 7,9% 54,2% 45,8% 2,9%  
Marstrand 1182 10,7% 26,4% 31,8% 31,1% 4,7% 48,9% 51,1% 2,5%  
Solberga 1 1508 16,2% 36,9% 25,3% 21,6% 7,8% 49,5% 50,5% 2,5%  
Solberga 2 1708 14,8% 37,7% 25,7% 21,8% 7,0% 52,7% 47,3% 2,5%  
Torsby 1 1004 16,2% 36,6% 24,2% 23,0% 8,1% 51,3% 48,7% 1,7%  
Torsby 2 1306 13,2% 35,0% 29,2% 22,5% 6,4% 51,9% 48,1% 1,8%  
Ytterby 1 1384 14,5% 38,4% 28,0% 19,0% 7,8% 51,8% 48,2% 2,2%  
Ytterby 2 1426 12,6% 30,0% 21,9% 35,4% 5,0% 48,2% 51,8% 2,2%  
Ytterby 3 1096 13,9% 33,1% 20,3% 32,7% 8,0% 50,8% 49,2% 1,9%  
Ytterby 4 1549 21,2% 48,5% 17,4% 12,8% 8,5% 49,7% 50,3% 3,6%  
Kungälv 2 17054 15,3% 37,3% 24,8% 22,5% 7,3% 50,9% 49,1% 2,3%

http://www.val.se