Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Kungälv 1

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 1034 19,6% 29,5% 21,8% 29,1% 7,2% 44,2% 55,8% 4,2%  
Kungälv 2 1203 29,6% 32,3% 20,5% 17,6% 9,6% 51,9% 48,1% 8,5%  
Kungälv 3 875 26,2% 30,6% 20,5% 22,7% 7,4% 46,6% 53,4% 3,9%  
Kungälv 4 808 13,5% 27,8% 27,2% 31,4% 7,5% 47,0% 53,0% 1,1%  
Kungälv 5 1179 20,0% 23,0% 20,5% 36,5% 7,0% 46,1% 53,9% 2,0%  
Kungälv 6 1230 25,9% 33,3% 24,1% 16,7% 9,3% 51,0% 49,0% 3,5%  
Kungälv 7 1724 15,1% 18,2% 20,5% 46,2% 5,0% 44,2% 55,8% 3,1%  
Kungälv 8 934 17,5% 24,1% 21,0% 37,5% 7,8% 44,9% 55,1% 1,0%  
Kungälv 9 958 17,8% 34,9% 24,7% 22,5% 7,9% 50,7% 49,3% 2,8%  
Kungälv 10 1154 20,8% 36,3% 28,3% 14,6% 10,7% 48,9% 51,1% 2,5%  
Kungälv 11 1417 21,2% 44,9% 19,8% 14,1% 8,8% 47,3% 52,7% 3,2%  
Romelanda 1 695 17,1% 38,0% 28,5% 16,4% 8,8% 51,9% 48,1% 2,9%  
Romelanda 2 1665 14,5% 41,2% 24,7% 19,6% 7,4% 50,3% 49,7% 2,5%  
Kungälv 1 14876 19,8% 31,9% 22,9% 25,4% 7,9% 48,0% 52,0% 3,2%

http://www.val.se