Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Mölndal 1

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp 2006 20,4% 45,6% 22,0% 12,1% 9,5% 50,3% 49,7% 5,0%  
Bosgården 1547 23,9% 30,4% 16,6% 29,1% 4,8% 45,9% 54,1% 4,3%  
Broslätt 1577 21,8% 28,9% 23,7% 25,7% 6,4% 49,4% 50,6% 6,5%  
Eklanda 1836 12,6% 64,4% 15,0% 8,0% 5,3% 47,3% 52,7% 5,0%  
Fässberg 1 1237 22,2% 34,4% 21,6% 21,7% 6,6% 49,5% 50,5% 5,7%  
Fässberg 2 1320 18,0% 34,1% 21,7% 26,3% 4,9% 46,7% 53,3% 3,9%  
Krokslätt 1355 32,8% 42,7% 14,8% 9,8% 5,4% 51,3% 48,7% 5,7%  
Lindhaga 1130 10,6% 48,6% 21,4% 19,4% 5,9% 50,0% 50,0% 2,7%  
Stadshuset 1590 23,6% 27,1% 16,1% 33,2% 4,5% 45,6% 54,4% 5,4%  
Sörgården 1 1093 20,7% 30,3% 26,1% 23,0% 7,6% 49,8% 50,2% 4,9%  
Sörgården 2 1243 33,0% 35,2% 18,7% 13,0% 5,7% 49,6% 50,4% 4,3%  
Toltorp 1 1221 13,1% 28,8% 22,9% 35,1% 4,8% 47,7% 52,3% 3,1%  
Toltorp 2 1318 16,4% 36,7% 28,1% 18,7% 8,0% 49,8% 50,2% 3,8%  
Västerberg 1873 26,4% 38,6% 20,2% 14,7% 6,6% 48,7% 51,3% 7,6%  
Åby 1 908 24,4% 32,2% 21,4% 22,0% 7,6% 47,1% 52,9% 5,0%  
Åby 2 1423 22,1% 35,2% 22,6% 20,1% 6,0% 49,2% 50,8% 6,5%  
Mölndal 1 22677 21,4% 37,8% 20,6% 20,2% 6,3% 48,6% 51,4% 5,1%

http://www.val.se