Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Lerum 1

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Lerum 1125 14,0% 20,6% 23,1% 42,2% 5,3% 41,5% 58,5% 2,0%  
Ljungbacken - Stamsjön 1229 12,2% 50,2% 20,8% 16,8% 7,9% 50,9% 49,1% 2,6%  
Norra Aspenäs - Axåsen 1217 12,2% 40,4% 25,5% 21,9% 7,7% 50,9% 49,1% 4,0%  
Norra Hallsås - Höjden 1109 17,2% 38,6% 17,7% 26,5% 7,0% 46,7% 53,3% 2,8%  
Rydsberg - Almekärr 1410 14,9% 42,6% 24,5% 18,1% 7,8% 48,4% 51,6% 2,7%  
Stenkullen - Hedefors 1445 19,4% 39,5% 20,9% 20,2% 9,0% 48,7% 51,3% 4,2%  
Södra Aspenäs - Torpadal 1365 11,0% 37,4% 24,0% 27,6% 6,2% 48,5% 51,5% 2,0%  
Södra Hallsås 1430 14,6% 31,3% 21,9% 32,2% 8,0% 47,2% 52,8% 1,4%  
Södra Lerum - Slätthult 1307 15,1% 39,9% 25,5% 19,5% 8,5% 50,2% 49,8% 2,3%  
Västra Hulan - Bråta 1064 18,2% 37,1% 26,5% 18,1% 8,1% 48,3% 51,7% 4,6%  
Östra Hulan - Öxeryd 1192 16,9% 40,1% 26,0% 17,0% 9,2% 49,4% 50,6% 3,3%  
Lerum 1 13893 15,0% 38,1% 23,3% 23,6% 7,7% 48,3% 51,7% 2,9%

http://www.val.se