Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Nordvästra valkretsen

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1676 15,8% 36,1% 28,2% 19,9% 9,2% 50,6% 49,4% 4,1%  
Brattåskärr-Fröjasten 1523 14,5% 29,7% 21,7% 34,1% 6,0% 47,1% 52,9% 4,1%  
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1638 14,7% 41,5% 23,9% 20,0% 8,9% 49,4% 50,6% 3,1%  
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1671 18,7% 35,8% 26,9% 18,5% 9,3% 50,0% 50,0% 5,4%  
Mellby-Finngösa 1601 21,1% 38,3% 24,3% 16,3% 8,6% 50,0% 50,0% 5,2%  
Oxled-Ljungkullen 1431 21,7% 35,6% 20,5% 22,2% 8,7% 44,2% 55,8% 4,3%  
Partille centrum 1152 24,4% 32,6% 19,4% 23,5% 6,4% 47,1% 52,9% 7,0%  
Soldatheden-Södra Puketorp 1468 13,4% 37,6% 23,5% 25,5% 7,2% 49,0% 51,0% 1,9%  
Vallhamra-Norra Puketorp 1230 13,7% 37,8% 23,3% 25,2% 8,5% 48,5% 51,5% 3,2%  
Nordvästra valkretsen 13390 17,4% 36,2% 23,8% 22,6% 8,2% 48,6% 51,4% 4,2%

http://www.val.se