Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Sydöstra valkretsen

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund 1616 13,9% 32,2% 25,1% 28,8% 6,1% 46,3% 53,7% 4,2%  
Jonsered-Kåhög-Uddared 1858 18,0% 38,5% 24,6% 18,9% 7,4% 50,7% 49,3% 3,7%  
Kåsjöområdet-Storegården 1297 19,4% 41,6% 27,8% 11,3% 11,3% 50,6% 49,4% 3,1%  
Nedre Björndammen-Furuskog 1315 26,6% 38,3% 22,2% 12,9% 8,7% 50,5% 49,5% 6,7%  
Oluff Nilssons väg 1424 26,9% 33,3% 20,3% 19,5% 6,5% 49,8% 50,2% 10,3%  
Skulltorp-Anneberg-Kåbäcken 1535 19,1% 37,5% 22,0% 21,4% 8,2% 49,2% 50,8% 4,3%  
Timmerslätt-Slätten 1449 17,5% 37,6% 28,1% 16,8% 9,2% 48,4% 51,6% 2,9%  
Öjersjö-Hålsjöområdet 1187 17,1% 47,9% 23,3% 11,6% 9,4% 50,4% 49,6% 2,4%  
Övre Björndammen-Terrassen 1285 16,1% 26,6% 28,2% 29,0% 6,7% 46,1% 53,9% 3,8%  
Sydöstra valkretsen 12966 19,3% 36,9% 24,6% 19,2% 8,1% 49,1% 50,9% 4,6%

http://www.val.se