Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Kungsbacka västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bukärrs Centrum 1482 12,8% 36,9% 25,1% 25,2% 7,4% 48,5% 51,5% 3,0%  
Forsbäck/Oskarsberg 1752 11,6% 43,4% 25,9% 19,2% 7,4% 51,4% 48,6% 2,6%  
Gottskär 1728 13,7% 37,3% 29,1% 19,9% 9,0% 48,8% 51,2% 3,1%  
Kullavik Centrum 1140 16,7% 35,3% 26,5% 21,6% 9,6% 46,6% 53,4% 2,0%  
Kyvik 1434 13,5% 38,0% 25,4% 23,1% 8,9% 47,4% 52,6% 2,4%  
Malevik/Släps Inland 1504 13,8% 44,9% 23,7% 17,6% 8,8% 50,9% 49,1% 4,1%  
Onsala Kyrka 1482 12,2% 33,5% 26,5% 27,8% 7,8% 47,5% 52,5% 2,8%  
Onsala Rydet 1421 14,6% 42,2% 26,1% 17,1% 8,2% 50,0% 50,0% 2,6%  
Presse/Skällared 1515 10,9% 46,9% 22,5% 19,7% 6,4% 48,9% 51,1% 2,7%  
Släps Kullen 1572 14,9% 38,5% 28,7% 17,9% 9,0% 50,6% 49,4% 2,6%  
Särö 1377 12,3% 32,1% 26,8% 28,8% 7,5% 49,8% 50,2% 4,0%  
Vallda Backa 1191 15,0% 43,3% 22,9% 18,7% 6,0% 48,2% 51,8% 1,9%  
Vallda Bröndome 1110 13,0% 41,7% 24,2% 21,1% 7,6% 51,3% 48,7% 2,9%  
Vallda Lerkil 1314 12,6% 39,7% 27,3% 20,3% 6,8% 50,8% 49,2% 2,1%  
Vallda Sandö 1294 11,1% 43,1% 21,8% 24,0% 6,5% 50,7% 49,3% 2,8%  
Varla Norra 1675 13,4% 31,5% 25,0% 30,2% 5,9% 45,0% 55,0% 2,6%  
Varla Södra 1627 25,0% 30,9% 20,0% 24,1% 6,8% 44,6% 55,4% 2,3%  
Vässingö/Röda Holme 1586 12,5% 35,8% 26,4% 25,3% 8,4% 50,3% 49,7% 3,4%  
Västra Onsala 1615 15,0% 43,0% 22,7% 19,3% 8,2% 51,3% 48,7% 3,1%  
Kungsbacka västra valkrets 27819 14,0% 38,8% 25,1% 22,2% 7,7% 49,1% 50,9% 2,8%

http://www.val.se