Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Hässleholm Centrum-Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 863 18,2% 28,9% 30,7% 22,2% 8,1% 51,7% 48,3% 3,6%  
Bokeberg 1197 20,1% 20,6% 14,9% 44,4% 5,7% 44,5% 55,5% 4,0%  
Djupadal 1479 26,8% 25,7% 18,3% 29,1% 7,3% 46,9% 53,1% 5,8%  
Farstorp 578 16,6% 29,8% 30,8% 22,8% 5,7% 53,6% 46,4% 3,3%  
Gäddastorp-Bokalyckan 1626 20,8% 27,2% 24,4% 27,6% 8,4% 49,0% 51,0% 1,8%  
Hässleholm C 1548 34,0% 24,7% 16,1% 25,2% 8,3% 46,6% 53,4% 5,2%  
Hästveda 1689 14,6% 30,2% 26,5% 28,7% 6,6% 50,2% 49,8% 6,0%  
Ignaberga 354 15,5% 35,0% 29,9% 19,5% 7,1% 50,8% 49,2% 3,7%  
Kristinehem-Ekedal 1112 14,9% 39,1% 21,9% 24,0% 7,5% 50,7% 49,3% 4,0%  
Ljungdala 1388 13,6% 27,7% 33,9% 24,8% 6,3% 51,2% 48,8% 4,4%  
Läreda 1170 22,7% 33,4% 22,2% 21,6% 8,4% 48,0% 52,0% 15,5%  
Sjörröd 1723 19,9% 38,2% 21,0% 20,9% 7,0% 48,5% 51,5% 3,6%  
Stattena 1526 22,1% 34,5% 23,0% 20,4% 10,5% 48,7% 51,3% 2,6%  
Stoby 1263 16,5% 35,8% 22,2% 25,6% 6,7% 50,4% 49,6% 2,8%  
T4-området 1306 28,3% 30,2% 20,0% 21,4% 7,6% 46,8% 53,2% 9,3%  
Östervärn-Röinge 1081 12,6% 32,3% 19,8% 35,3% 7,5% 48,9% 51,1% 2,2%  
Hässleholm Centrum-Nordöstra 19903 20,5% 30,6% 22,8% 26,1% 7,5% 48,8% 51,2% 4,9%

http://www.val.se