Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ängelholms Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ausås - Strövelstorp 1638 18,1% 35,5% 25,3% 21,1% 8,0% 49,8% 50,2% 5,5%  
Centrum 1970 18,0% 23,5% 21,0% 37,5% 4,9% 43,6% 56,4% 2,6%  
Danielslund 1445 22,4% 26,0% 21,6% 30,0% 5,7% 45,8% 54,2% 2,4%  
Höja - Starby 1093 16,8% 39,8% 25,8% 17,6% 8,8% 52,9% 47,1% 4,0%  
Nya Torg 1498 34,0% 25,7% 14,0% 26,4% 7,9% 44,2% 55,8% 3,7%  
Skörpinge 1263 14,6% 46,6% 22,2% 16,5% 7,7% 49,2% 50,8% 2,1%  
Sockerbruket 1513 13,0% 18,4% 21,4% 47,2% 4,4% 44,3% 55,7% 2,3%  
Södra Utmarken 1874 14,0% 35,2% 26,6% 24,2% 6,5% 48,7% 51,3% 1,7%  
Willan 1596 22,6% 25,6% 20,6% 31,1% 5,1% 47,3% 52,7% 4,0%  
Ängavången 1907 19,1% 39,4% 21,5% 20,0% 8,0% 47,0% 53,0% 2,6%  
Ängelholms Södra 15797 19,2% 31,2% 22,0% 27,6% 6,6% 47,0% 53,0% 3,1%

http://www.val.se