Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kristianstad Norra-Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckaskog 1413 15,6% 28,7% 32,0% 23,7% 7,0% 51,4% 48,6% 3,1%  
Fjälkinge-Nymö 1739 17,1% 32,0% 26,3% 24,6% 7,5% 49,7% 50,3% 1,7%  
Färlöv 1735 15,5% 37,1% 24,1% 23,3% 7,1% 50,2% 49,8% 2,7%  
Gustav Adolf-Rinkaby 1609 14,5% 38,4% 24,0% 23,1% 7,3% 50,6% 49,4% 2,9%  
Hammar 2004 16,6% 38,0% 23,9% 21,6% 8,4% 48,7% 51,3% 2,9%  
Nosaby 1493 14,7% 33,8% 27,2% 24,3% 7,9% 49,6% 50,4% 2,7%  
Oppmanna-Vånga-Arkelstorp 1753 12,7% 31,0% 27,4% 28,9% 5,7% 49,9% 50,1% 2,2%  
Åhus centrum 1604 12,0% 25,7% 24,4% 37,9% 4,7% 45,3% 54,7% 1,9%  
Åhus Transval-Sånna 1055 12,7% 25,7% 25,2% 36,4% 6,7% 43,8% 56,2% 2,2%  
Åhus Täppet 2070 10,3% 33,0% 28,3% 28,4% 5,9% 50,3% 49,7% 1,2%  
Åhus Vattentornet-Ripa 1838 14,6% 36,7% 28,1% 20,6% 7,0% 51,2% 48,8% 3,8%  
Åhus Äspet-Yngsjö 2192 9,5% 26,4% 32,9% 31,2% 5,4% 50,0% 50,0% 1,8%  
Önnestad-Norra Strö 1672 17,9% 36,1% 26,0% 19,9% 7,3% 51,1% 48,9% 3,0%  
Österslöv-Fjälkestad 1141 15,0% 35,8% 27,2% 22,0% 7,3% 51,6% 48,4% 2,6%  
Kristianstad Norra-Östra 23318 14,1% 32,9% 27,0% 26,0% 6,8% 49,6% 50,4% 2,5%

http://www.val.se