Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Trelleborgs Första, Västra-Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alstad-Villie-Minnesberg 1125 16,1% 37,0% 27,7% 19,2% 6,8% 51,6% 48,4% 5,2%  
Anderslöv 1826 13,6% 37,2% 24,0% 25,2% 7,2% 48,5% 51,5% 4,3%  
Centrum-Söderslättsgymnasiet 2014 24,1% 25,7% 18,6% 31,6% 7,6% 47,4% 52,6% 5,5%  
Granlunda-Knäckekärr 1420 14,4% 33,7% 20,8% 31,1% 6,8% 49,1% 50,9% 2,7%  
Grönby-Önnarp 644 11,8% 41,1% 28,3% 18,8% 5,6% 51,6% 48,4% 7,9%  
Hallabacken-Prästahejdan 1068 16,3% 31,4% 19,9% 32,5% 7,3% 48,8% 51,2% 5,7%  
Högalid-Söderslättshallen 850 18,8% 28,5% 21,4% 31,3% 5,3% 49,8% 50,2% 4,0%  
Kattebäck 2070 16,4% 25,4% 21,8% 36,4% 6,3% 46,5% 53,5% 4,9%  
Liljeborg-Parken 1301 24,3% 28,9% 22,4% 24,4% 7,0% 47,9% 52,1% 4,1%  
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 1711 12,6% 48,9% 23,3% 15,3% 5,3% 50,7% 49,3% 7,6%  
Stavstensvägen-Bäckaskolan 926 14,6% 38,4% 29,0% 17,9% 6,8% 49,1% 50,9% 4,2%  
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 583 14,6% 46,7% 22,1% 16,6% 5,7% 52,1% 47,9% 4,8%  
Vannhög-Västervång 1730 17,2% 40,7% 22,8% 19,3% 8,3% 48,6% 51,4% 3,2%  
Trelleborgs Första, Västra-Norra 17268 16,9% 34,8% 22,8% 25,6% 6,8% 48,9% 51,1% 4,9%

http://www.val.se