Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Helsingborg Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg 2200 19,5% 31,1% 24,1% 25,2% 8,1% 47,5% 52,5% 9,0%  
Dalhem S 1346 29,8% 39,0% 20,2% 11,0% 7,9% 49,9% 50,1% 11,2%  
Dalhem-Källstorp 1259 24,0% 33,3% 21,4% 21,4% 7,4% 49,7% 50,3% 8,0%  
Drottninghög V 907 23,9% 36,9% 20,9% 18,2% 9,0% 46,7% 53,3% 10,9%  
Drottninghög Ö 1049 22,9% 38,2% 19,4% 19,4% 9,0% 46,9% 53,1% 11,4%  
Eneborg V 1549 39,5% 32,6% 15,9% 12,0% 8,1% 48,9% 51,1% 8,2%  
Eneborg Ö 1416 39,7% 27,0% 15,0% 18,2% 6,6% 48,1% 51,9% 7,7%  
Eskilsminne 1389 15,9% 39,2% 21,3% 23,5% 5,2% 49,0% 51,0% 4,0%  
Fredriksdal V 1505 12,9% 20,8% 20,3% 46,0% 5,0% 45,8% 54,2% 5,6%  
Fredriksdal Ö 1945 24,6% 33,8% 20,7% 21,0% 9,0% 48,7% 51,3% 15,4%  
Gustavslund 1022 17,1% 40,8% 25,0% 17,0% 10,5% 50,0% 50,0% 3,6%  
Husensjö 1406 16,7% 41,3% 26,6% 15,4% 10,4% 49,6% 50,4% 4,6%  
Högaborg V 1495 35,8% 33,8% 19,3% 11,2% 8,5% 49,5% 50,5% 13,9%  
Högaborg Ö 1484 34,2% 32,3% 17,7% 15,7% 6,4% 49,9% 50,1% 12,7%  
Närlunda 1427 21,2% 32,9% 18,5% 27,4% 6,3% 46,3% 53,7% 10,1%  
Olympia 1696 27,5% 32,0% 22,6% 17,9% 7,7% 50,6% 49,4% 7,8%  
Ragnvalla 1343 24,4% 31,3% 25,4% 18,9% 7,2% 47,3% 52,7% 8,0%  
Rosengården C 1416 16,3% 33,9% 23,7% 26,1% 8,1% 44,1% 55,9% 3,9%  
Rosengården Ö 1582 18,0% 29,3% 24,1% 28,6% 4,9% 47,3% 52,7% 8,7%  
Sofieberg 1156 13,0% 32,5% 24,0% 30,4% 7,4% 48,4% 51,6% 4,0%  
Stadsparken 1614 26,3% 27,4% 20,6% 25,7% 5,5% 47,9% 52,1% 7,9%  
Viskängen 1310 20,9% 34,9% 23,7% 20,5% 5,0% 49,0% 51,0% 5,7%  
Wilson park 1597 17,7% 33,0% 25,7% 23,7% 7,5% 46,1% 53,9% 4,1%  
Helsingborg Mellersta 33113 23,7% 33,0% 21,6% 21,7% 7,4% 48,2% 51,8% 8,2%

http://www.val.se