Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlskrona C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 395 8,6% 19,2% 36,7% 35,4% 3,0% 50,9% 49,1% 1,5%  
Bergåsa m.fl. 1032 22,7% 36,2% 24,2% 16,9% 10,8% 48,5% 51,5% 6,2%  
Galgamarken 1238 38,9% 30,3% 14,9% 15,9% 11,6% 51,9% 48,1% 12,8%  
Hogland m.fl. 1132 32,8% 28,1% 15,1% 24,0% 7,4% 49,3% 50,7% 4,3%  
Hästö 1140 13,3% 30,7% 30,0% 26,0% 7,9% 48,5% 51,5% 1,0%  
Långö-Gräsvik 1186 22,0% 24,2% 27,5% 26,3% 8,1% 51,2% 48,8% 7,0%  
Möllebacken m.fl. 1399 29,4% 27,8% 21,4% 21,4% 7,6% 50,3% 49,7% 3,6%  
Pantarholmen 1451 20,1% 22,3% 19,6% 38,0% 5,8% 46,0% 54,0% 4,1%  
Rosenfeldt m.fl. 1529 24,6% 26,9% 20,1% 28,4% 6,7% 46,5% 53,5% 2,9%  
Saltö-Björkholmen 1499 19,1% 29,4% 28,6% 22,9% 6,8% 50,8% 49,2% 1,8%  
Trossö Ö 1198 27,9% 27,4% 19,9% 24,8% 6,1% 48,4% 51,6% 3,1%  
Västerudd 1506 29,9% 22,8% 16,4% 30,8% 7,2% 46,7% 53,3% 1,7%  
Wachtmeister m.fl. 1382 27,9% 26,4% 18,2% 27,5% 6,0% 45,7% 54,3% 2,3%  
Karlskrona C 16087 25,3% 27,2% 21,6% 25,9% 7,4% 48,6% 51,4% 4,0%

http://www.val.se