Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Norrköpings norra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Beckershov 1370 24,4% 30,5% 24,5% 20,6% 6,7% 50,1% 49,9% 6,7%  
Berget 1532 41,6% 28,9% 16,1% 13,3% 12,1% 51,4% 48,6% 7,5%  
Campus 1371 26,9% 30,3% 21,4% 21,4% 7,5% 47,8% 52,2% 4,6%  
City 1517 30,0% 27,0% 19,2% 23,9% 6,9% 48,7% 51,3% 9,7%  
Dalen 1445 48,5% 25,1% 14,8% 11,6% 12,0% 51,8% 48,2% 6,0%  
Djäkneparken 1619 31,4% 32,2% 16,9% 19,5% 7,4% 47,4% 52,6% 4,6%  
Enebymo 1464 17,8% 30,8% 23,0% 28,5% 6,8% 49,5% 50,5% 2,3%  
Folkparken 1301 39,4% 29,7% 17,0% 13,9% 10,3% 50,4% 49,6% 8,8%  
Generalen 1424 31,5% 29,6% 18,2% 20,7% 7,4% 47,5% 52,5% 6,7%  
Gustaf Adolf 1441 33,4% 32,9% 18,1% 15,5% 7,6% 51,2% 48,8% 4,3%  
Hagagymnasiet 1523 33,9% 29,0% 18,0% 19,1% 11,2% 50,2% 49,8% 5,3%  
Hagaskolan 1558 30,3% 29,0% 19,5% 21,2% 7,4% 50,6% 49,4% 6,7%  
Hallberga-Fiskeby 1346 13,2% 36,0% 26,0% 24,7% 6,9% 50,9% 49,1% 1,7%  
Hultdalen 1096 11,9% 36,7% 24,5% 26,9% 6,9% 47,7% 52,3% 2,4%  
Jursla 1425 13,5% 39,6% 22,8% 24,1% 6,7% 49,9% 50,1% 2,6%  
Kolmården-Kvarsebo 1502 10,9% 36,9% 27,7% 24,6% 4,7% 51,3% 48,7% 2,7%  
Lagerlunda-Herstadberg 1213 15,8% 33,6% 29,7% 20,9% 7,1% 54,2% 45,8% 2,9%  
Marielund 1569 35,6% 31,5% 17,4% 15,5% 9,4% 50,8% 49,2% 11,1%  
Nordantill 1491 34,7% 32,1% 16,6% 16,6% 7,0% 48,2% 51,8% 5,8%  
Oxelbergen 1519 28,6% 38,3% 20,4% 12,7% 7,8% 51,0% 49,0% 4,3%  
Pryssgården 1483 13,0% 30,9% 26,2% 29,9% 6,7% 48,8% 51,2% 1,8%  
Rosen 1043 27,9% 29,1% 20,3% 22,7% 5,1% 48,6% 51,4% 3,6%  
Rådhuset 1566 38,7% 28,4% 22,4% 10,5% 9,6% 50,3% 49,7% 4,5%  
Råssla 1562 14,6% 38,0% 24,7% 22,7% 6,8% 48,8% 51,2% 1,2%  
Saltängen-Nordantill 1136 19,1% 18,8% 24,3% 37,8% 3,7% 49,8% 50,2% 3,8%  
Sandbyhov 1517 12,6% 23,7% 22,6% 41,1% 4,2% 45,2% 54,8% 1,6%  
Svärtinge Norra 1192 12,3% 51,6% 23,0% 13,1% 6,6% 51,5% 48,5% 3,4%  
Svärtinge Södra 1181 14,3% 46,6% 27,0% 12,1% 8,4% 49,9% 50,1% 3,4%  
Såpkullen 1337 14,3% 17,4% 25,1% 43,2% 4,8% 45,4% 54,6% 2,2%  
Söderstaden Väster 1545 27,9% 27,1% 17,6% 27,4% 5,8% 46,1% 53,9% 2,3%  
Söderstaden Öster 1478 23,2% 32,5% 25,2% 19,1% 7,0% 45,7% 54,3% 1,7%  
Taborsberg 1532 22,8% 30,5% 24,5% 22,2% 8,3% 51,1% 48,9% 3,3%  
Torshag-Simonstorp 1568 14,0% 39,4% 27,7% 18,9% 7,6% 51,3% 48,7% 3,5%  
Uttersberg 1501 15,6% 39,2% 26,8% 18,4% 7,3% 51,6% 48,4% 2,3%  
Åby Östra 1281 11,2% 34,0% 27,6% 27,2% 7,0% 52,0% 48,0% 2,4%  
Åbymo 1247 20,7% 33,7% 21,4% 24,2% 7,4% 49,8% 50,2% 4,9%  
Norrköpings norra valkrets 50895 24,1% 32,1% 22,1% 21,7% 7,4% 49,6% 50,4% 4,3%

http://www.val.se