Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Strängnäs Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eldsund-Storgärdet-Tingstuhöjden 1476 21,1% 27,8% 24,3% 26,8% 7,3% 50,1% 49,9% 5,2%  
Härad 757 14,3% 36,7% 28,4% 20,6% 8,1% 51,4% 48,6% 3,2%  
Kyrkberget-Kvarnbacken 1470 18,3% 21,9% 26,1% 33,7% 6,5% 47,5% 52,5% 3,2%  
Länna 625 13,6% 36,8% 28,8% 20,8% 5,4% 48,2% 51,8% 5,0%  
Stadsskogen 1350 24,8% 32,9% 23,1% 19,2% 9,6% 50,2% 49,8% 11,8%  
Strängnäs centrum-Lillgärdet 1423 16,2% 16,0% 18,6% 49,3% 6,4% 41,7% 58,3% 2,7%  
Tallåsen-Sörgärdet 1359 18,0% 31,3% 22,4% 28,2% 8,0% 45,6% 54,4% 1,9%  
Vårfruberga 1117 14,5% 31,0% 27,9% 26,6% 6,7% 51,5% 48,5% 2,2%  
Åker N 1283 15,3% 37,2% 27,8% 19,7% 6,9% 51,5% 48,5% 4,7%  
Åker S 1508 17,0% 35,3% 22,6% 25,1% 7,6% 50,7% 49,3% 6,4%  
Strängnäs Västra 12368 17,8% 29,9% 24,5% 27,9% 7,3% 48,7% 51,3% 4,7%

http://www.val.se