Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Eskilstuna Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borsökna 1558 12,1% 41,3% 26,7% 19,9% 6,8% 51,3% 48,7% 2,6%  
Ekeby-Brottsta 1354 13,4% 35,3% 21,4% 29,8% 6,1% 48,8% 51,2% 2,6%  
Eskilstuna Centrum 1679 34,1% 31,3% 17,6% 16,9% 9,1% 48,5% 51,5% 4,8%  
Forsbomsvreten 1077 32,6% 34,2% 18,5% 14,8% 9,4% 53,6% 46,4% 10,4%  
Gillberga-Lista 1186 13,2% 35,8% 30,1% 21,0% 6,7% 51,4% 48,6% 2,3%  
Hällbybrunns Norra 1234 14,1% 34,1% 26,7% 25,0% 6,6% 52,6% 47,4% 2,8%  
Hällbybrunns S Råby-Rek 1471 12,9% 42,1% 28,7% 16,3% 6,5% 48,8% 51,2% 2,9%  
Lundby-Gredby 1511 15,4% 35,3% 23,6% 25,7% 6,4% 49,0% 51,0% 4,5%  
Nyfors Centrum 1505 24,9% 27,9% 20,6% 26,6% 6,2% 47,8% 52,2% 13,2%  
Nyfors Östra 1177 27,0% 27,3% 20,2% 25,5% 7,5% 47,4% 52,6% 5,8%  
Nyforstorget 1595 33,4% 31,6% 17,9% 17,1% 8,7% 49,1% 50,9% 9,4%  
Tumbo 1239 11,7% 47,1% 26,7% 14,5% 7,3% 51,1% 48,9% 4,0%  
Tunavallen 1116 18,2% 34,3% 25,1% 22,4% 6,4% 50,6% 49,4% 3,4%  
Västermarksparken 1253 22,7% 29,9% 23,1% 24,3% 8,9% 48,7% 51,3% 5,1%  
Öja-Västermo 1335 13,6% 27,6% 28,5% 30,2% 6,7% 51,2% 48,8% 1,5%  
Eskilstuna Västra 20290 20,1% 34,3% 23,6% 21,9% 7,3% 49,9% 50,1% 5,1%

http://www.val.se