Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Katrineholms Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkvik 1160 14,4% 25,3% 31,8% 28,5% 6,3% 50,9% 49,1% 2,1%  
Centrum 1538 24,6% 27,2% 19,5% 28,7% 8,6% 46,1% 53,9% 3,8%  
Duveholm 1064 11,7% 31,3% 26,9% 30,2% 6,8% 48,4% 51,6% 1,2%  
Forssjö 1147 15,6% 34,8% 29,6% 20,0% 7,1% 50,9% 49,1% 1,7%  
Linnéan 1373 27,0% 25,2% 16,6% 31,2% 8,4% 46,6% 53,4% 5,8%  
Nävertorp 1053 20,1% 29,4% 25,4% 25,1% 7,1% 50,7% 49,3% 7,5%  
Oppunda 1456 17,3% 31,8% 23,2% 27,7% 7,6% 47,4% 52,6% 2,7%  
Skogsborg 1195 22,0% 34,8% 21,8% 21,4% 10,8% 47,9% 52,1% 1,8%  
Strandvägsområdet 1138 14,1% 30,3% 25,7% 29,8% 7,8% 47,5% 52,5% 7,2%  
Valla 1591 15,0% 32,7% 28,8% 23,4% 7,5% 50,8% 49,2% 2,3%  
Katrineholms Andra 12715 18,5% 30,2% 24,7% 26,6% 7,8% 48,6% 51,4% 3,6%

http://www.val.se