Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nacka Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björknäs S 1507 17,7% 36,2% 24,8% 21,4% 7,7% 47,4% 52,6% 5,6%  
Eknäs 1314 15,0% 46,4% 22,9% 15,7% 6,2% 49,5% 50,5% 6,1%  
Fisksätra S 1841 26,2% 33,2% 23,1% 17,4% 7,9% 50,6% 49,4% 22,9%  
Fisksätra V 1917 22,9% 37,6% 22,7% 16,8% 7,4% 49,5% 50,5% 20,2%  
Fisksätra Ö 1755 25,6% 39,0% 21,8% 13,6% 8,5% 49,2% 50,8% 25,8%  
Hasseludden, Kummelnäs 1683 13,1% 51,3% 24,6% 11,1% 7,4% 51,4% 48,6% 5,1%  
Igelboda, Ljuskärrsberget 1415 13,6% 35,2% 27,8% 23,4% 5,9% 46,9% 53,1% 4,9%  
Krokhöjden 1421 17,7% 26,8% 23,7% 31,8% 8,2% 47,4% 52,6% 4,0%  
Källvägsområdet 1622 12,9% 56,5% 21,1% 9,5% 7,8% 50,9% 49,1% 6,2%  
Lilla Björknäs, Björknäs N 1438 13,9% 49,0% 25,0% 12,0% 7,5% 50,6% 49,4% 5,7%  
Lännersta S, Boo S 1582 10,9% 55,6% 21,7% 11,8% 7,3% 52,0% 48,0% 3,3%  
Mensättra, Eriksvik, Gustavsvik 1605 12,5% 50,6% 25,7% 11,3% 6,2% 52,8% 47,2% 6,1%  
Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån 1614 9,7% 26,8% 20,8% 42,8% 4,5% 45,3% 54,7% 5,3%  
Orminge N 1843 27,6% 34,8% 21,5% 16,1% 7,5% 46,6% 53,4% 12,8%  
Orminge S 1629 21,4% 31,9% 20,2% 26,5% 7,3% 46,4% 53,6% 9,3%  
Orminge Ö 1564 15,2% 41,3% 29,3% 14,1% 9,8% 47,3% 52,7% 4,3%  
Rösunda 1456 12,0% 32,4% 24,5% 31,1% 6,0% 47,1% 52,9% 4,2%  
Skogsö, Baggensudden, Neglinge N 1346 15,3% 33,4% 28,3% 23,0% 7,4% 48,1% 51,9% 5,3%  
Solsidan, Älgö 1702 11,5% 43,2% 27,0% 18,4% 7,5% 49,7% 50,3% 5,6%  
Tollare, Lännersta N, Hjortängen 1709 12,5% 51,7% 22,9% 12,9% 7,7% 50,5% 49,5% 6,0%  
Vikingshill, Insjön, Backeböl 1162 11,9% 50,5% 25,5% 12,1% 5,6% 52,8% 47,2% 3,6%  
Nacka Östra 33125 16,5% 41,0% 23,9% 18,6% 7,3% 49,1% 50,9% 8,7%

http://www.val.se