Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 31 Albydalen V småhus S 1553 23,4% 39,0% 22,7% 14,9% 7,7% 51,4% 48,6% 20,0%  
Botkyrka 32 Albydalen C/Rotemannen 1500 27,0% 45,9% 19,6% 7,5% 8,5% 51,6% 48,4% 29,1%  
Botkyrka 33 Alby småhus Ö/Albygård 1114 17,5% 28,7% 25,8% 28,0% 7,7% 49,7% 50,3% 11,7%  
Botkyrka 34 Albyberget V 1314 23,8% 46,0% 21,5% 8,8% 5,4% 55,6% 44,4% 34,2%  
Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård 1288 24,5% 43,6% 21,4% 10,5% 9,5% 51,2% 48,8% 27,3%  
Botkyrka 36 Albydalen Ö 1752 24,2% 40,2% 23,3% 12,3% 5,8% 51,0% 49,0% 25,9%  
Botkyrka 41 Fittja småhusområde 995 27,7% 31,7% 25,7% 14,9% 12,3% 51,0% 49,0% 10,7%  
Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen 1366 25,3% 44,6% 18,4% 11,6% 7,7% 54,3% 45,7% 28,6%  
Botkyrka 43 Fittja Forvägen 1526 28,8% 40,2% 19,5% 11,5% 9,2% 49,4% 50,6% 30,6%  
Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen 1287 27,1% 41,3% 20,2% 11,3% 8,9% 51,6% 48,4% 24,5%  
Botkyrka 51 Slagsta N 914 14,4% 28,9% 26,9% 29,8% 6,1% 49,0% 51,0% 5,8%  
Botkyrka 52 Slagsta S 941 20,6% 33,2% 21,9% 24,3% 9,0% 52,0% 48,0% 4,4%  
Botkyrka 53 Hallunda/Brunna 1245 18,9% 34,0% 24,4% 22,7% 3,2% 51,1% 48,9% 19,3%  
Botkyrka 54 Hallunda C 1243 21,2% 31,1% 25,6% 22,1% 5,6% 49,4% 50,6% 18,1%  
Botkyrka 55 Hallunda/Norsborg låghus 1216 22,6% 34,0% 26,1% 17,4% 8,1% 48,5% 51,5% 11,8%  
Botkyrka 56 Norsborg småhusområde 1079 19,8% 27,7% 25,9% 26,5% 8,2% 50,1% 49,9% 4,4%  
Botkyrka 57 Norsborg Ö 1337 22,1% 38,4% 21,9% 17,6% 6,4% 49,1% 50,9% 18,9%  
Botkyrka 58 Norsborg C 1763 23,6% 40,4% 20,9% 15,1% 9,0% 48,7% 51,3% 24,7%  
Botkyrka 59 Norsborg V 1390 25,7% 42,8% 21,4% 10,1% 8,4% 50,1% 49,9% 26,3%  
Botkyrka 60 Eriksberg Ö 1504 23,6% 33,0% 23,7% 19,6% 7,0% 48,3% 51,7% 16,7%  
Botkyrka 61 Eriksberg V/G:a Norsborg 1398 18,1% 34,6% 28,5% 18,7% 5,1% 51,8% 48,2% 15,6%  
Botkyrka Norra 27725 23,1% 37,7% 22,9% 16,3% 7,5% 50,7% 49,3% 20,5%

http://www.val.se