Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Järfälla Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1693 28,2% 38,5% 19,0% 14,2% 6,1% 52,2% 47,8% 20,8%  
20 Tallbohov 753 28,6% 40,9% 19,0% 11,6% 7,3% 52,9% 47,1% 23,8%  
21 Snapphanen 1047 26,9% 43,1% 16,5% 13,5% 8,3% 49,5% 50,5% 20,6%  
22 Hammaren 1577 18,9% 29,9% 22,4% 28,9% 4,6% 46,9% 53,1% 7,9%  
23 Dackevägen 1149 22,1% 36,1% 21,8% 20,0% 5,9% 48,9% 51,1% 13,8%  
24 Centrala Jakobsberg 1137 20,1% 26,2% 22,1% 31,7% 5,9% 46,7% 53,3% 8,9%  
25 Södra Aspnäs 1826 20,6% 31,5% 21,0% 26,9% 6,5% 45,9% 54,1% 9,4%  
26 Ekedal 1686 19,0% 32,7% 23,3% 25,0% 5,5% 47,9% 52,1% 11,8%  
27 Norra Aspnäs 748 14,2% 21,7% 23,7% 40,5% 3,7% 48,7% 51,3% 5,2%  
28 Vattmyra 1212 15,3% 36,0% 25,7% 23,0% 9,2% 50,2% 49,8% 5,2%  
29 Berghem/Polhem 1761 16,0% 44,1% 22,2% 17,8% 6,9% 50,1% 49,9% 6,3%  
30 Bolinder strand 938 12,6% 30,5% 32,5% 24,4% 2,6% 47,8% 52,2% 4,8%  
31 Lädersättra 1685 19,2% 29,0% 23,3% 28,5% 6,6% 48,8% 51,2% 6,9%  
32 Centrala Kalhäll 1489 21,1% 28,1% 21,8% 29,0% 4,3% 47,8% 52,2% 7,5%  
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1665 21,0% 27,4% 18,7% 33,0% 5,2% 48,2% 51,8% 8,6%  
34 Ulvsättra/Skogstorp 1757 25,1% 44,1% 20,3% 10,5% 9,8% 49,7% 50,3% 13,8%  
35 Kolarängen/Villastaden 1412 16,1% 30,9% 28,3% 24,7% 6,6% 49,9% 50,1% 7,5%  
36 Stäket 1644 14,8% 49,9% 24,4% 10,9% 9,1% 51,8% 48,2% 5,2%  
Järfälla Andra 25179 20,0% 34,9% 22,4% 22,7% 6,5% 49,0% 51,0% 10,2%

http://www.val.se