Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Värmdö och Djurö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 1 Vindö 945 8,5% 26,1% 33,5% 31,9% 4,0% 54,2% 45,8% 2,5%  
Djurö 2 Djurö 933 13,9% 35,0% 28,4% 22,6% 7,6% 49,5% 50,5% 5,0%  
Djurö 3 Stavsnäs 1610 15,2% 32,7% 29,3% 22,9% 6,1% 53,5% 46,5% 5,2%  
Värmdö 1 Saltarö 1122 11,9% 36,7% 32,9% 18,4% 6,2% 53,3% 46,7% 7,3%  
Värmdö 2 Strömma 1559 12,4% 43,7% 26,8% 17,1% 5,8% 53,0% 47,0% 7,1%  
Värmdö 3 Ängsvik 1554 15,2% 34,9% 33,5% 16,3% 8,8% 53,7% 46,3% 4,7%  
Värmdö 4 Hemmesta 1858 16,8% 37,8% 25,3% 20,1% 8,1% 48,6% 51,4% 4,0%  
Värmdö 5 Vik 1787 12,8% 57,2% 20,8% 9,2% 7,7% 50,4% 49,6% 2,6%  
Värmdö 6 Kopparmora 1611 16,7% 39,4% 27,9% 16,0% 9,1% 51,5% 48,5% 6,0%  
Värmdö och Djurö 12979 14,1% 39,3% 28,1% 18,5% 7,2% 51,8% 48,2% 4,9%

http://www.val.se