Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Norra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apoteksskogen 1320 26,2% 31,2% 20,5% 22,0% 9,8% 49,3% 50,7% 13,9%  
Brunnby 1066 27,1% 42,9% 15,8% 14,3% 7,3% 49,2% 50,8% 9,2%  
Folkparken 1658 16,9% 32,4% 23,9% 26,7% 3,7% 48,6% 51,4% 7,3%  
Fysingen 1060 20,0% 39,2% 25,0% 15,8% 9,3% 54,3% 45,7% 11,6%  
Korpkulla 1116 16,7% 30,3% 32,3% 20,7% 7,0% 49,2% 50,8% 7,0%  
Mälaren 1119 17,9% 32,3% 26,5% 23,4% 7,1% 50,0% 50,0% 8,9%  
Nedra Runby 1087 19,4% 35,8% 21,6% 23,2% 6,7% 48,8% 51,2% 9,3%  
Odenslunda 1163 18,4% 43,9% 24,2% 13,4% 8,1% 49,4% 50,6% 7,7%  
Skälby 1210 16,5% 35,4% 21,9% 26,2% 7,0% 49,2% 50,8% 8,1%  
Vilunda 1553 20,2% 29,6% 22,0% 28,2% 5,6% 46,8% 53,2% 9,3%  
Väsbyskogen 1667 20,4% 32,4% 22,3% 25,0% 5,4% 49,4% 50,6% 14,7%  
Övra Runby 1288 22,0% 37,3% 19,6% 21,0% 8,2% 49,3% 50,7% 7,1%  
Norra valkretsen 15307 20,1% 34,8% 22,9% 22,2% 6,9% 49,3% 50,7% 9,6%

http://www.val.se