Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Haparanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 894 14,0% 34,1% 26,8% 25,1% 7,4% 51,9% 48,1% 21,4%  
Haparanda Norra 1902 18,0% 24,8% 27,2% 29,9% 6,6% 47,8% 52,2% 31,3%  
Haparanda Södra 1466 16,7% 21,3% 28,2% 33,8% 6,0% 46,2% 53,8% 31,2%  
Karungi 846 11,0% 23,9% 32,2% 33,0% 4,1% 57,7% 42,3% 18,0%  
Marielund 1745 16,9% 31,3% 33,4% 18,4% 7,2% 51,2% 48,8% 40,8%  
Nikkala 886 15,7% 27,9% 30,9% 25,5% 5,5% 56,8% 43,2% 16,7%  
Seskarö 423 9,9% 27,7% 28,6% 33,8% 4,7% 56,0% 44,0% 13,2%  
Haparanda 8162 15,7% 27,0% 29,7% 27,7% 6,2% 51,1% 48,9% 28,3%

http://www.val.se