Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Luleå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Luleå Norra Valkrets 29428 7,9% 16,7% 33,1% 23,6% 18,7% 51,8% 48,2% 4,4%  
Luleå Södra Valkrets 29818 5,9% 11,6% 32,2% 25,5% 24,9% 48,9% 51,1% 2,8%  
Luleå 59246 6,9% 14,1% 32,7% 24,5% 21,8% 50,3% 49,7% 3,6%

http://www.val.se