Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Pajala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 736 12,4% 18,9% 31,0% 37,8% 6,4% 54,1% 45,9% 2,9%  
Korpilombolo 758 9,4% 17,9% 26,4% 46,3% 3,0% 53,4% 46,6% 3,4%  
Muodoslompolo-Kaunisvaara 772 11,1% 16,5% 31,1% 41,3% 4,9% 55,4% 44,6% 5,6%  
Pajala 2156 14,7% 26,8% 28,9% 29,6% 7,2% 51,9% 48,1% 6,6%  
Tärendö 780 10,1% 14,0% 31,9% 44,0% 4,0% 55,5% 44,5% 1,4%  
Pajala 5202 12,4% 20,9% 29,6% 37,1% 5,7% 53,5% 46,5% 4,7%

http://www.val.se