Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Skellefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå nord-västra 29922 6,5% 9,9% 30,7% 26,5% 26,5% 50,0% 50,0% 1,8%  
Skellefteå syd-östra 27063 5,8% 12,0% 30,1% 25,9% 26,2% 49,8% 50,2% 2,2%  
Skellefteå 56985 6,2% 10,9% 30,4% 26,2% 26,4% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se