Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Lycksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björksele 800 12,2% 24,1% 33,9% 29,8% 5,4% 52,2% 47,8% 4,2%  
Forsdala 1346 17,9% 30,9% 27,0% 24,1% 8,4% 50,5% 49,5% 2,7%  
Kattisavan 514 13,0% 27,6% 25,9% 33,5% 4,3% 56,4% 43,6% 2,3%  
Knaften 777 12,0% 23,0% 31,7% 33,3% 4,5% 52,5% 47,5% 0,5%  
Lycksele 1700 20,2% 24,6% 22,4% 32,8% 7,6% 46,5% 53,5% 2,5%  
Norrmalm 1665 16,3% 31,9% 30,8% 21,0% 6,7% 50,0% 50,0% 1,3%  
Södermalm 1386 20,2% 28,8% 21,9% 29,1% 9,3% 46,0% 54,0% 3,4%  
Villaryd 1807 20,8% 30,0% 22,0% 27,1% 8,7% 47,6% 52,4% 2,1%  
Lycksele 9995 17,7% 28,2% 26,1% 28,0% 7,4% 49,2% 50,8% 2,3%

http://www.val.se