Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Åsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsele C 1318 14,7% 22,2% 29,7% 33,5% 6,7% 47,9% 52,1% 2,1%  
Åsele omland 1178 10,1% 23,7% 28,3% 37,9% 5,2% 53,3% 46,7% 5,9%  
Åsele 2496 12,5% 22,9% 29,0% 35,6% 6,0% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se