Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Storuman

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarn 527 14,2% 19,2% 30,6% 36,1% 4,9% 52,4% 47,6% 1,3%  
Hemavan 564 14,0% 29,3% 26,2% 30,5% 6,4% 55,1% 44,9% 5,1%  
Luspen 1646 16,6% 27,4% 23,8% 32,1% 6,8% 48,1% 51,9% 1,8%  
Slussfors 479 11,5% 20,0% 29,2% 39,2% 5,0% 57,0% 43,0% 4,0%  
Tärnaby 677 13,0% 29,7% 25,0% 32,3% 5,6% 49,0% 51,0% 3,0%  
Vallnäs 1193 12,5% 28,0% 28,1% 31,4% 5,9% 51,4% 48,6% 1,8%  
Storuman 5086 14,2% 26,5% 26,4% 32,9% 6,0% 51,1% 48,9% 2,5%

http://www.val.se