Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Vindeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 1021 13,0% 22,7% 31,2% 33,0% 5,9% 51,0% 49,0% 5,7%  
Tvärålund 1118 14,2% 25,4% 27,8% 32,6% 5,5% 52,2% 47,8% 2,1%  
Vindelns västra 1389 16,0% 27,8% 24,6% 31,7% 7,9% 47,9% 52,1% 1,7%  
Vindelns östra 986 14,3% 30,3% 24,8% 30,5% 6,2% 51,1% 48,9% 2,8%  
Vindeln 4514 14,5% 26,6% 26,9% 31,9% 6,5% 50,4% 49,6% 2,9%

http://www.val.se