Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Nordmaling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 774 15,0% 34,1% 26,2% 24,7% 5,9% 50,9% 49,1% 1,4%  
Håknäs 482 13,5% 31,7% 34,2% 20,5% 6,0% 53,9% 46,1% 1,9%  
Levar 838 12,9% 28,4% 28,0% 30,7% 6,2% 48,6% 51,4% 1,3%  
Lögdeå 932 12,2% 26,5% 28,9% 32,4% 5,5% 52,1% 47,9% 0,6%  
Norrfors 520 9,2% 18,5% 27,9% 44,4% 2,9% 54,8% 45,2% 2,1%  
Rundvik 672 17,3% 28,3% 24,7% 29,8% 9,5% 52,4% 47,6% 3,9%  
Vallen 1518 17,0% 28,1% 23,5% 31,4% 6,1% 49,1% 50,9% 2,2%  
Nordmaling 5736 14,4% 28,2% 26,8% 30,6% 6,1% 51,1% 48,9% 1,9%

http://www.val.se