Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Östersund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund Staden 22780 6,1% 16,2% 29,0% 24,1% 24,7% 46,7% 53,3% 2,4%  
Östersund utom Staden 24681 6,5% 11,8% 34,5% 25,8% 21,5% 49,1% 50,9% 2,4%  
Östersund 47461 6,3% 13,9% 31,8% 24,9% 23,0% 47,9% 52,1% 2,4%

http://www.val.se