Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Krokom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsenbygden 1019 18,1% 28,6% 29,6% 23,7% 8,3% 53,7% 46,3% 2,6%  
Aspås 737 17,2% 33,9% 32,0% 16,8% 6,6% 54,0% 46,0% 1,6%  
Dvärsätt 934 16,9% 43,8% 23,6% 15,7% 8,1% 51,2% 48,8% 1,5%  
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1467 12,3% 24,5% 27,6% 35,5% 5,3% 52,6% 47,4% 3,5%  
Krokom 1553 16,3% 29,2% 24,3% 30,2% 6,8% 46,8% 53,2% 2,8%  
Nälden 1286 15,7% 31,6% 30,2% 22,4% 7,2% 52,4% 47,6% 3,3%  
Offerdalsbygden 1592 12,1% 28,4% 26,6% 33,0% 5,8% 52,5% 47,5% 2,4%  
Rödöbygden 470 16,4% 36,6% 28,5% 18,5% 6,8% 52,8% 47,2% 1,9%  
Ås Norra 1401 13,6% 40,9% 26,2% 19,3% 8,3% 50,7% 49,3% 2,1%  
Ås Södra 620 13,5% 53,9% 22,3% 10,3% 5,0% 47,7% 52,3% 1,0%  
Krokom 11079 14,9% 33,4% 27,0% 24,7% 6,8% 51,3% 48,7% 2,5%

http://www.val.se