Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 329 10,3% 23,1% 28,0% 38,6% 6,1% 55,9% 44,1% 2,7%  
Bräcke 1 1204 14,0% 27,7% 26,4% 31,8% 6,8% 48,1% 51,9% 5,0%  
Bräcke 2 638 11,6% 28,1% 27,9% 32,4% 6,0% 53,0% 47,0% 1,9%  
Gällö 1124 12,6% 30,3% 26,5% 30,5% 5,6% 53,3% 46,7% 4,8%  
Kälarne 1198 12,5% 23,0% 28,3% 36,2% 6,8% 51,7% 48,3% 2,7%  
Pilgrimstad 354 15,0% 33,1% 31,1% 20,9% 6,2% 54,0% 46,0% 2,5%  
Sundsjö 672 15,5% 32,6% 28,0% 24,0% 7,7% 54,8% 45,2% 1,9%  
Bräcke 5519 13,2% 27,9% 27,6% 31,3% 6,5% 52,1% 47,9% 3,4%

http://www.val.se