Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Örnsköldsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsköldsviks Norra 19372 5,5% 11,8% 27,6% 25,4% 29,7% 49,0% 51,0% 2,4%  
Örnsköldsviks Södra 24479 5,9% 9,4% 32,4% 26,7% 25,6% 50,5% 49,5% 1,7%  
Örnsköldsvik 43851 5,7% 10,4% 30,3% 26,1% 27,4% 49,8% 50,2% 2,0%

http://www.val.se