Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sollefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boteå 722 14,3% 25,8% 32,1% 27,8% 5,1% 51,5% 48,5% 2,4%  
Ed 597 12,7% 33,7% 27,1% 26,5% 5,9% 52,3% 47,7% 1,0%  
Graninge 397 12,8% 20,7% 29,5% 37,0% 6,8% 55,2% 44,8% 2,8%  
Helgum 677 11,5% 24,1% 32,3% 32,1% 5,8% 53,8% 46,2% 4,4%  
Hullsta 1423 19,2% 21,3% 20,1% 39,4% 5,2% 44,7% 55,3% 3,4%  
Junsele 1204 12,3% 21,3% 24,1% 42,3% 5,6% 50,4% 49,6% 2,0%  
Långsele N 1424 15,1% 25,6% 27,2% 32,0% 6,6% 49,2% 50,8% 3,1%  
Långsele S 534 15,2% 31,6% 28,8% 24,3% 7,3% 52,6% 47,4% 1,7%  
Prästbordet 1055 11,8% 30,5% 35,5% 22,2% 6,5% 50,7% 49,3% 0,9%  
Ramsele 1323 13,1% 23,6% 26,2% 37,2% 5,9% 53,7% 46,3% 2,0%  
Remsle 1432 14,9% 28,8% 32,1% 24,2% 5,9% 49,2% 50,8% 1,2%  
Resele 507 13,6% 26,2% 26,4% 33,7% 5,1% 53,1% 46,9% 2,4%  
Skärvsta 1074 16,5% 32,0% 26,2% 25,3% 7,6% 47,8% 52,2% 3,7%  
Trästa 1448 16,6% 24,0% 22,6% 36,7% 5,9% 45,8% 54,2% 1,8%  
Ådalsliden 944 15,1% 23,3% 28,7% 32,8% 6,4% 51,1% 48,9% 3,3%  
Ödsgård 429 12,1% 21,9% 30,1% 35,9% 6,1% 55,0% 45,0% 3,5%  
Önsta 1380 18,2% 30,0% 27,4% 24,4% 7,3% 48,7% 51,3% 3,7%  
Sollefteå 16570 14,9% 26,1% 27,4% 31,5% 6,2% 50,0% 50,0% 2,5%

http://www.val.se