Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Timrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ala 929 14,4% 36,0% 30,5% 19,2% 6,0% 54,7% 45,3% 2,4%  
Timrå-Bergeforsen 1487 12,2% 39,2% 28,2% 20,4% 5,9% 50,9% 49,1% 2,4%  
Timrå-Böle 1646 16,4% 36,8% 28,1% 18,7% 6,3% 49,5% 50,5% 4,4%  
Timrå-Ljustorp 791 14,3% 33,2% 29,8% 22,6% 5,6% 54,9% 45,1% 1,5%  
Timrå-Nyvivsta 1337 15,1% 21,8% 23,6% 39,5% 7,3% 45,6% 54,4% 3,0%  
Timrå-Sörberge 1874 14,0% 35,4% 22,8% 27,9% 7,2% 51,2% 48,8% 1,4%  
Timrå-Söråker 1521 12,6% 32,5% 27,6% 27,3% 5,4% 49,0% 51,0% 2,5%  
Timrå-Timrådalen 1658 17,7% 39,8% 24,0% 18,5% 7,0% 52,8% 47,2% 1,5%  
Timrå-Tynderö 617 9,6% 28,4% 33,2% 28,8% 5,7% 51,5% 48,5% 1,1%  
Timrå-Vivsta 2120 17,7% 27,2% 22,1% 33,0% 6,6% 47,7% 52,3% 4,1%  
Timrå 13980 14,9% 33,2% 26,0% 25,9% 6,4% 50,3% 49,7% 2,6%

http://www.val.se