Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alby 434 13,8% 28,6% 33,2% 24,4% 8,1% 52,3% 47,7% 3,7%  
Borgsjö-Erikslund 665 15,8% 27,5% 28,3% 28,4% 6,6% 52,9% 47,1% 3,8%  
Fränsta 1548 15,2% 25,6% 24,6% 34,6% 6,3% 48,7% 51,3% 1,5%  
Hallsta 457 10,1% 30,2% 28,2% 31,5% 5,3% 52,7% 47,3% 2,4%  
Ljungaverk 803 16,2% 30,4% 26,7% 26,8% 8,0% 51,6% 48,4% 4,5%  
Torpshammar-Naggen-Munkbysjön 1152 11,3% 27,2% 31,4% 30,1% 5,9% 51,8% 48,2% 1,7%  
Ånge 992 15,3% 31,9% 26,3% 26,5% 7,6% 51,5% 48,5% 1,8%  
Ånge centrum 1439 18,1% 25,0% 21,0% 35,9% 7,4% 44,9% 55,1% 2,6%  
Östavall-Byberget-Överturingen 733 12,7% 26,3% 29,1% 31,9% 7,2% 54,8% 45,2% 2,2%  
Ånge 8223 14,7% 27,6% 26,7% 31,0% 6,9% 50,4% 49,6% 2,5%

http://www.val.se