Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1313 16,5% 27,2% 29,7% 26,7% 8,3% 51,3% 48,7% 2,6%  
Ljusne 2032 12,0% 24,9% 30,8% 32,4% 6,2% 50,2% 49,8% 3,1%  
Marma-Mo 1524 14,8% 27,5% 31,2% 26,4% 7,0% 51,1% 48,9% 1,7%  
Norrala-Trönö 1458 11,3% 27,5% 34,2% 27,0% 5,4% 52,3% 47,7% 0,6%  
Sandarne 1714 16,5% 33,0% 27,1% 23,5% 8,0% 51,5% 48,5% 2,1%  
Skog 852 10,9% 24,1% 27,0% 38,0% 6,3% 52,7% 47,3% 2,3%  
Stugsund 1155 15,9% 36,1% 30,3% 17,7% 8,4% 50,5% 49,5% 2,3%  
Söderala 1568 15,0% 32,5% 27,8% 24,7% 7,8% 51,3% 48,7% 2,0%  
Söderhamn Centrum-Väster 1624 18,3% 21,6% 21,3% 38,7% 5,7% 45,3% 54,7% 3,2%  
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1359 13,2% 21,9% 26,3% 38,6% 5,3% 46,4% 53,6% 1,2%  
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1759 18,2% 27,2% 25,3% 29,3% 7,4% 48,9% 51,1% 5,5%  
Söderhamn Norrtull-Granskär 2044 18,2% 24,1% 19,3% 38,4% 7,2% 47,1% 52,9% 4,3%  
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1074 13,8% 35,8% 29,1% 21,3% 6,4% 49,8% 50,2% 2,1%  
Vågbro 1485 13,5% 32,8% 28,1% 25,7% 6,3% 51,4% 48,6% 1,5%  
Söderhamn 20961 15,1% 28,0% 27,4% 29,5% 6,9% 49,8% 50,2% 2,6%

http://www.val.se