Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Gävle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gävle andra valkrets 24959 5,7% 14,2% 31,2% 24,0% 24,8% 48,9% 51,1% 2,9%  
Gävle första valkrets 29407 6,2% 14,9% 33,5% 23,9% 21,5% 49,0% 51,0% 3,7%  
Gävle tredje valkrets 19937 6,6% 9,8% 34,8% 24,9% 24,0% 49,6% 50,4% 3,2%  
Gävle 74303 6,1% 13,3% 33,1% 24,2% 23,3% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se