Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Ovanåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alfta N 1817 16,4% 27,0% 29,9% 26,7% 7,8% 52,1% 47,9% 1,8%  
Alfta S 1813 12,0% 27,3% 26,9% 33,8% 6,4% 51,0% 49,0% 1,4%  
Edsbyn 1838 17,0% 25,1% 27,5% 30,4% 6,1% 48,2% 51,8% 1,3%  
Ovanåker N 1958 16,8% 31,9% 29,6% 21,7% 7,3% 52,4% 47,6% 0,7%  
Ovanåker V 1918 13,7% 26,7% 25,0% 34,6% 5,7% 50,8% 49,2% 2,0%  
Ovanåker 9344 15,2% 27,7% 27,8% 29,4% 6,7% 50,9% 49,1% 1,4%

http://www.val.se