Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1562 15,2% 32,7% 28,0% 24,0% 7,6% 51,9% 48,1% 1,1%  
Gustafs S 1018 16,6% 30,1% 29,1% 24,3% 8,3% 50,5% 49,5% 2,5%  
Stora Skedvi 1880 16,6% 28,6% 29,7% 25,0% 7,2% 52,3% 47,7% 2,0%  
Säter 1 1272 20,2% 24,9% 24,6% 30,3% 6,7% 46,6% 53,4% 3,5%  
Säter 2 1297 12,5% 26,4% 24,7% 36,4% 5,7% 49,0% 51,0% 1,9%  
Säter 3 1711 16,1% 31,2% 34,7% 18,0% 7,1% 52,1% 47,9% 1,4%  
Säter 8740 16,2% 29,1% 28,8% 25,8% 7,1% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se