Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Borlänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borlänge Andra 18330 6,3% 11,5% 32,7% 25,8% 23,7% 49,9% 50,1% 2,4%  
Borlänge Första 19235 7,1% 14,4% 31,4% 23,7% 23,5% 50,3% 49,7% 5,8%  
Borlänge 37565 6,7% 13,0% 32,0% 24,7% 23,6% 50,1% 49,9% 4,2%

http://www.val.se