Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falu Norra 22004 6,5% 12,2% 30,1% 26,1% 25,1% 49,0% 51,0% 2,7%  
Falu Södra 21790 6,9% 12,8% 31,6% 26,6% 22,1% 48,8% 51,2% 2,7%  
Falun 43794 6,7% 12,5% 30,8% 26,4% 23,6% 48,9% 51,1% 2,7%

http://www.val.se