Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Mora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1701 14,6% 29,0% 28,0% 28,3% 7,8% 52,0% 48,0% 2,4%  
Klockarhagen 1147 19,4% 27,5% 26,4% 26,8% 6,6% 48,6% 51,4% 3,8%  
Morkarlby-Långlet-Oxberg 1511 13,9% 30,7% 27,5% 27,9% 8,0% 51,1% 48,9% 1,5%  
Noret Norra-Bergkarlås 1739 18,4% 33,2% 27,0% 21,4% 7,4% 48,9% 51,1% 4,8%  
Noret Södra 1064 21,3% 24,6% 28,5% 25,6% 9,1% 47,3% 52,7% 2,6%  
Sollerö 1342 12,2% 24,8% 30,2% 32,8% 4,3% 49,4% 50,6% 2,7%  
Stranden 1850 18,5% 22,4% 24,0% 35,1% 7,1% 44,6% 55,4% 1,7%  
Utmeland-Hånåkni 1674 15,8% 34,3% 29,6% 20,4% 6,7% 50,7% 49,3% 1,9%  
Vika-Venjan 1079 11,8% 22,5% 28,9% 36,8% 4,9% 52,3% 47,7% 4,1%  
Våmhus-Bonäs 1379 16,2% 29,8% 25,7% 28,3% 7,4% 51,6% 48,4% 0,8%  
Öna-Östnor 1889 17,1% 30,1% 28,8% 24,0% 7,6% 50,3% 49,7% 1,5%  
Mora 16375 16,3% 28,4% 27,6% 27,6% 7,1% 49,7% 50,3% 2,4%

http://www.val.se