Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Orsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1355 21,0% 22,6% 20,7% 35,7% 9,2% 44,4% 55,6% 4,3%  
Orsa Södra 1345 12,2% 30,3% 29,6% 27,9% 6,6% 50,9% 49,1% 2,0%  
Orsa Västra 772 13,7% 31,1% 31,5% 23,7% 7,3% 53,6% 46,4% 1,8%  
Orsa Östra 1448 18,6% 27,4% 25,6% 28,4% 9,0% 49,1% 50,9% 4,6%  
Skattungbyn-Kallmora 640 15,5% 28,1% 28,1% 28,3% 4,7% 51,2% 48,8% 3,9%  
Orsa 5560 16,6% 27,5% 26,5% 29,4% 7,7% 49,3% 50,7% 3,4%

http://www.val.se