Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Arboga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattberget-Strömsnäs 1686 14,1% 32,4% 25,9% 27,7% 6,4% 50,9% 49,1% 3,0%  
Götlunda - Medåker 1672 14,6% 30,3% 30,0% 25,1% 6,7% 52,0% 48,0% 2,1%  
Herrängen-Ekbacken 907 19,8% 28,8% 19,4% 32,0% 8,3% 50,1% 49,9% 2,3%  
Ladubacksgärdena-N Skogen 1187 14,4% 36,2% 28,2% 21,1% 6,9% 47,4% 52,6% 2,3%  
Landsförsamlingen-Vasastaden 1131 17,1% 34,7% 23,4% 24,8% 8,5% 55,3% 44,7% 4,2%  
Prästgärdet 1065 11,7% 28,0% 28,5% 31,8% 5,8% 50,1% 49,9% 2,5%  
Ringsborg-Strömsborg 1549 21,6% 24,5% 20,9% 32,9% 7,8% 47,7% 52,3% 4,5%  
Sturestaden-Nästkvarn 1425 14,0% 23,4% 21,8% 40,8% 6,0% 44,4% 55,6% 2,6%  
Arboga 10622 15,9% 29,6% 25,0% 29,6% 7,0% 49,7% 50,3% 3,0%

http://www.val.se