Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Köping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byjorden-Odensvi 1765 20,9% 29,6% 27,0% 22,4% 8,3% 52,2% 47,8% 6,1%  
Elund-Ållesta 1623 11,8% 37,6% 24,5% 26,2% 7,2% 50,9% 49,1% 2,3%  
Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro 1634 13,8% 34,8% 31,3% 20,0% 7,5% 52,3% 47,7% 2,4%  
Karlberg 1471 20,1% 25,8% 26,2% 27,9% 7,7% 49,9% 50,1% 4,6%  
Karlsdal 1612 20,0% 24,4% 22,9% 32,7% 7,1% 46,7% 53,3% 6,5%  
Kolsva V 1456 12,3% 27,5% 29,0% 31,2% 6,7% 51,2% 48,8% 4,3%  
Kolsva Ö 1221 16,1% 33,7% 24,7% 25,6% 6,8% 50,9% 49,1% 5,0%  
Munktorp 1403 13,7% 35,0% 29,6% 21,7% 6,8% 50,9% 49,1% 2,4%  
Nyckelberget 1512 24,3% 32,1% 22,4% 21,3% 7,3% 50,5% 49,5% 6,6%  
Nygård-Skogsbrynet 995 25,9% 26,0% 19,7% 28,3% 8,4% 46,0% 54,0% 14,2%  
Skogsborg 1271 19,4% 27,3% 29,3% 23,9% 6,4% 51,9% 48,1% 6,6%  
Tunadal 1352 12,5% 20,6% 16,9% 50,1% 3,6% 45,9% 54,1% 6,9%  
Ullvi 1077 15,1% 32,1% 29,8% 22,9% 6,6% 49,6% 50,4% 5,6%  
Östanås 1458 19,1% 31,4% 23,0% 26,5% 6,5% 47,3% 52,7% 4,5%  
Köping 19850 17,4% 30,0% 25,5% 27,1% 6,9% 49,9% 50,1% 5,3%

http://www.val.se