Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Fagersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1771 15,2% 26,4% 21,9% 36,5% 5,6% 47,0% 53,0% 9,5%  
Kolarbyn 1345 19,6% 26,4% 25,1% 28,9% 6,5% 51,7% 48,3% 14,0%  
Meling 1410 14,8% 30,9% 31,2% 23,1% 6,2% 51,6% 48,4% 3,6%  
Per Ols 1709 21,1% 33,4% 20,9% 24,6% 9,0% 50,5% 49,5% 3,2%  
Risbron 1625 16,9% 31,6% 22,6% 28,9% 8,0% 50,5% 49,5% 7,4%  
Västanfors 1058 15,3% 28,0% 21,9% 34,8% 4,6% 45,9% 54,1% 3,3%  
Åvestbo-Västervåla 1005 11,1% 26,8% 34,3% 27,8% 5,4% 52,6% 47,4% 3,4%  
Fagersta 9923 16,6% 29,3% 24,9% 29,2% 6,6% 49,9% 50,1% 6,6%

http://www.val.se