Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Sala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1666 19,7% 18,7% 19,0% 42,7% 5,6% 44,9% 55,1% 2,6%  
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1505 17,7% 33,8% 27,4% 21,1% 8,0% 48,0% 52,0% 1,9%  
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1276 19,7% 23,8% 25,4% 31,0% 8,1% 48,7% 51,3% 6,2%  
Kila - Fläckebo 1425 14,3% 31,8% 30,9% 22,9% 6,0% 52,0% 48,0% 2,3%  
Kumla-Ransta-Tärna 1449 16,2% 36,0% 26,4% 21,4% 7,6% 51,6% 48,4% 2,1%  
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1398 19,4% 28,3% 24,9% 27,5% 8,7% 49,9% 50,1% 2,0%  
Möklinta 937 15,4% 24,8% 31,7% 28,2% 8,0% 52,4% 47,6% 1,6%  
Sala N 1118 14,9% 28,1% 28,1% 28,9% 5,8% 50,5% 49,5% 2,5%  
Sala S 1496 16,8% 36,6% 26,2% 20,4% 8,2% 49,3% 50,7% 1,9%  
Sala Ö 2078 16,8% 30,5% 27,8% 24,9% 7,4% 49,2% 50,8% 1,4%  
Västerfärnebo - Västerbykil 1791 13,5% 30,2% 29,1% 27,2% 5,4% 51,6% 48,4% 1,4%  
Åkra 1126 22,7% 30,5% 19,6% 27,2% 9,6% 47,1% 52,9% 9,5%  
Sala 17265 17,2% 29,6% 26,3% 26,9% 7,3% 49,5% 50,5% 2,8%

http://www.val.se